CHINNAWONG FARM.com
ศูนย์จำหน่ายผักปลอดสารพิษ ผักสลัด จากนครศรีธรรมราช


สำนักงานขาย
นครไอทีพลาซ่า 151/138 ถนนเพนียด ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร 075 317005 โทรสาร 075 342936
อีเมล์ chinnawongfarm@hotmail.com[ ขออภัย เว็บอยู่ระหว่างปรับปรุง ]