Untitled Document
 
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ
  • ชิณวงศ์ฟาร์ม ฟาร์มผักปลอดสารพิษ

ชิณวงศ์ฟาร์ม ผลิตผักปลอดภัย(Hygienic) ในระบบปิดปลูกในโรงเรือนเป็นแนวคิดที่อยากให้หันมาสนใจอาหารที่พวกเราบริโภคกัน อยู่ทุกวันให้มากขึ้น เราพยายามที่สร้างมุมมองและเทรนใหม่ๆ ในการบริโภคอาหารสะอาดและปลอดภัย เราเชื่อในระบบเกษตรอินทรีย์และมีความต่างผักเคมีที่เราซื้อบริโภคทั่วไปนั้น มีความเสี่ยงสูงมากที่ยังมีสารเคมีตกค้างหรือปนเปื้อนอยู่ นอกจากนี้จากการสำรวจของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าผักต่างๆที่ขายอยู่ตามตลาดนั้น ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยง ที่มีปริมาณสารเคมีตกค้างที่เกินกว่ากำหนดไว้ เนื่องด้วยใช้สารเคมีที่มากเกินไป ซึ่งผลการวิจัยต่างๆมากมายก็บ่งชี้ว่า สารเคมีเหล่านี้เป็นสารก่อมะเร็งนี่คือสาเหตุที่เราเชื่อในระบบเกษตรอินทรีย์ เพราะว่าเกษตรอินทรีย์ปฏิเสธการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน ทั้งผู้บริโภคและผู้ปลูกก็จะปลอดภัยจากสารเคมีอันตราย ระบบเกษตรอินทรีย์เข้าใจการอยู่อย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติ แทนที่จะใช้สารเคมีไปกำจัดแมลง (แมลงที่ดีและแมลงศัตรูพืชก็จะตายหมด) ระบบที่เราอยากสร้างขึ้นมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปลูกและผู้บริโภค ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผักอินทรีย์ที่ได้รับไปแต่ละครั้งนั้นเป็นผักอินทรีย์จริงๆ สามารถตรวจสอบถึงแหล่งผู้ปลูกได้ เราจะผลิตผักอินทรีย์สดๆที่ไว้ใจได้ให้กับผู้บริโภค ในเวลาเดียวกัน 
เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพผักอินทรีย์ของเรา ทั้งหมดนี้ก็เป็นที่มาของ ชิณวงศ์ฟาร์ม เราเริ่มจากไอเดียง่ายๆ เล็กๆ ที่อยากให้เพื่อนๆ บริโภคผักอินทรีย์ที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่เราก็มีเป้าหมายที่จะก้าวไปถึงคือ ทำให้คนไทยหันมาสนใจอาหารอินทรีย์และอาหารที่ปลอดภัยให้มากขึ้น
จากใจของเรา.

เที่ยว "ชม ช๊อป ชิม"
"ชม" วิธีการปลูกผักปลอดภัย (Hygienic) ทุกขั้นตอนที่ชิณวงศ์ฟาร์ม
"ช๊อป" เลือกซื้อสินค้าปลอดภัยโดยตรงจากชิณวงศ์ฟาร์ม
"ชิม" เลือกชิมผักสดๆจากชิณวงศ์ฟาร์มหลายหลายชนิด
เปิดบริการ 08.00 - 18.00 น. ทุกวัน โทร 075-317005 หรือ 089-8666006ก่อนจะเป็นผักสลัดดีๆสักต้น
?#?มาดูขั้นตอนการผลิตของ?"ชิณวงศ์ฟาร์ม"
อันดับแรก ส่วนผสมของดิน(เราไม่ใช้ดินเดิม) ใช้ขุยมะพร้าว มูลวัวหรือมูลนกกระทา ดินมีเดียร์ ผสมให้เข้ากันสูง 10นิ้ว
ตากดินใว้7-10วัน เตรียมปลูก. ระหว่างนั้นให้ไก่กินหนอน 
อันดับต่อมา. เตรียมต้นกล้า เพาะเมล็ด 12-15วัน 
ปลูกต้นกล้าลงโรงเรือนที่เตรียมใว้ ดูแลอย่างดี 25-30วัน 
เป็นผักสลัดพร้อมตัดขาย.
 

Untitled Document

ชิณวงศ์ฟาร์ม (ที่่ตั้งฟาร์ม)
หมู่ 7 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(จากแยกบ้านตาล ไปทางลานสกา ประมาณ 5 กิโลเมตร)
ชิณวงศ์ฟาร์ (นครไอทีพลาซ่า )
151/138 ถนนพะเนียด ตำบลพะเนียด อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 075 317005 โทรสาร 075 342936
www.facebook.com/chinnawong.farm
Email : chinnawongfarm@hotmail.com

Design by MoreDesign